małe formy literackie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 95 tek­stów.

Miłość jest jak za­pach róży. Nic kon­kret­ne­go o niej po­wie­dzieć nie można nie zat­ra­cając jej istoty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 16:58

Większość wie le­piej, ale byłoby le­piej, by wie­działa więcej.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 16:34

Tak nap­rawdę to każda chwi­la w życiu jest walką o wiedzę do­tyczącą włas­ne­go ja i świata, którą toczy­my z sobą sa­mym.
Od na­rodzin, aż do śmierci. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 12:17

By­wa, że głowa bo­li od cudzej aureoli.. 

myśl dnia z 9 lipca 2019 roku
zebrała 13 fiszek • 8 lipca 2019, 11:12

owo­cowy raj
zno­wu muszki go mają
na celowniku 

haiku
zebrał 4 fiszki • 13 lipca 2019, 15:42

Długo uczy­my się być kimś i szyb­ko za­pomi­namy być sobą. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 9 lipca 2019, 21:10

Jed­nak tab­li­ca Men­de­leje­wa nie za­wiera jadu. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 5 lipca 2019, 20:56

Miłości nic nie po­kona, ale większość Ją przegoni. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 czerwca 2019, 11:39

Pus­te wor­ki na­dyma wiatr, bez­myślnych ludzi - próżność. 

cytat dnia z 5 lipca 2019 roku
zebrał 22 fiszki

... naiw­ność nie przed każdym mu­si ot­wierać "drzwi mie­szka­nia swego"... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 4 lipca 2019, 10:10
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 21:03marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:10marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > niejed­nokrot­nie korze­nie zwal­niają [...]

wczoraj, 15:03.Rodia sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

wczoraj, 13:37marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > nieugięty stos pa­cie­rzo­wy [...]

wczoraj, 13:32marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > nie sztuką jest [...]

wczoraj, 13:23marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > niedoj­rzałość, to doj­rzałość [...]

wczoraj, 10:35.Rodia sko­men­to­wał tek­st > ok­no na świat [...]

przedwczoraj, 22:33marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 20:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Czemu to tak długp [...]