małe formy literackie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 28 tek­stów.

Najdłuższa podróż w życiu człowieka, to ta do sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:22

Wol­ne słowo idzie gdzie chce,
może wróci, a może nie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:21

Dlacze­go ludzie wy­myśli­li zam­ki w drzwiach? Bo dziur­ka w kłódce nie jest na wylot... 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 09:54

Ten zna życie kto wie jak trze­ba się po­niżyć by wy­bić się w górę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 21:41

tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas pat­rzeć, że za­pom­nieliśmy, iż ser­ce bi­je, a nie wygląda 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2019, 17:34

Nic nie wiesz o bie­dzie, póki jes­teś głodny. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2019, 10:46

czys­ty mózg nie boi się prania 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 maja 2019, 22:05

Gdzie obojętność cegły no­si, tam niena­wiść mu­ry stawia. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 12 maja 2019, 19:35

to co naj­droższe jest za darmo 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 maja 2019, 21:49

wol­ność słowa ja­wi się tym, że mil­cząc jes­teś słyszany 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 maja 2019, 20:41
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:00Moon G sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 15:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Cytaty.info v6.0.0-be­ta

dzisiaj, 15:03marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Nowa Pieśń Me­go Spełnienia

dzisiaj, 14:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 14:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > za ku­powa­nie te­go [...]

dzisiaj, 14:53Moon G sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 14:31marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]