Literacki Bar Życia

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 101 tek­stów.

Dążąc do suk­ce­su, ucieka­my przed porażką 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 lipca 2019, 10:55

Za­ciera­my śla­dy, by coś po nas pozostało. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lipca 2019, 15:52

Wierz mi sios­tro bra­cie, te­raz w Miel­nie
Nie tyl­ko mąż żonie czy­ni pa­tel­nie
Za­tem też na An­ty­podach
Nie tyl­ko Zo­ja Miszy lo­da
Kon­ce­leb­rują pa­tel­nie lo­da, więc nie ma powódki powoda. 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 12 lipca 2019, 17:24

Jaskółka rudym podpalana

Odziana jest w nic, a bar­wa­mi zachwyca
Na głowie ogień is­kra­mi się mieni.
Nie ro­biąc nic, do tańca pochwyca,
mil­cząc, słowa­mi skrom­nie się dzieli.

W oczach tak żywych usłyszysz muzykę,
choć płomień świecy otacza cisza.
W dotyku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 03:18

* * *

* * *

wszys­tko się dało po­wypędzać:
złość gniew- choć świata pół w nim to­nie.
Lecz Je­go nie da się przegonić,
trzy­ma kur­czo­wo za me dłonie.

wszys­tko odeszło jak niepyszne:
nadzieja z wiarą i ra­dością.
A On je­dy­ny trwa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2019, 21:48

*** (ludzie)

mój ta­ta umarł
gdy zaczy­nałam sta­wiać
pier­wsze kro­ki

kiedy zaczy­nałam mówić
ttaa ttaa
ma­ma miała łzy w oczach

ludzie wy­tyka­li nas palcami
i mówi­li że ma­ma
jest mor­der­czy­nią

pat­rzy­li na nas dziwnie
gdy odsłaniała ramiona
pok­ry­te ta­tuażami

nikt nie wie­dział
że pod ni­mi skry­wała bliz­ny
że gdy­by nie za­biła ta­ty
pew­nie dziś by nas już tu nie było 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 lipca 2019, 12:38

dążenie

zarzu­cono mi nieg­dyś wrażli­wość poetycką
po­noć dość rzadką przypadłość
ge­netyczną al­bo teologiczną
po­lega na wyłus­ki­waniu od­po­wied­niej pestki
z pod­starzałych słoneczników
od­ci­naniu im głów
puszcza­niu na wodzie

z bezgłowej łody­gi słonecznika
można wy­cisnąć krzyk
połamać go - owinąć
wokół przedramion
aż staną się sine

gniotąc w pal­cach pes­tkę ziemi
przy­wierając do niej
usławiając

wrażli­wość poetyc­ka to mała przestrzeń
po­między pochówkiem rośli­ny a człowieka

krew roślin ob­radza nowe
krew człowieka po­zos­ta­je w korzeniach 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 lipca 2019, 10:01

In­tuic­ja, to ko­bieta, na którą nauka będzie zaw­sze pat­rzeć z zazdrością. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2019, 19:55

- Zachcianki Internetu -

Choćby się zesr.ać, wyp­ruć fla­ki, znieść ty­siące chwil wkur.wienia i ciężko nad sobą pra­cować, to jak mówi chińskie przysłowie: ni chu.ja, ile po­tu i łez prze­lejesz, nie zmienisz wszys­tkich swoich wad. Ale [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 9 lipca 2019, 18:08

inne miłości

lu­bię pat­rzeć w okna
w których od­bi­ja się słońce

nie domykać
szyb w samochodzie
i czuć
jak jazz wy­lewa się po szybie
na chodniki

lu­bię
na luźnych za­pis­kach męża
sta­wiać litery
wśród cen
złomu i miedzi

sie­dzieć za stajnią
w zep­su­tym sa­mochodzie
po­między płaczącą wie­rzbą
a ursusem

do­tykać wzro­kiem
do­pełniające­go się księżyca
zmrużony­mi oczami
suszyć świeże pranie
na sznurku 

wiersz dnia z wczoraj
zebrał 13 fiszek • 12 lipca 2019, 12:45
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 21:03marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:10marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > niejed­nokrot­nie korze­nie zwal­niają [...]

wczoraj, 15:03.Rodia sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

wczoraj, 13:37marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > nieugięty stos pa­cie­rzo­wy [...]

wczoraj, 13:32marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > nie sztuką jest [...]

wczoraj, 13:23marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > niedoj­rzałość, to doj­rzałość [...]

wczoraj, 10:35.Rodia sko­men­to­wał tek­st > ok­no na świat [...]

przedwczoraj, 22:33marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 20:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Czemu to tak długp [...]