Jeszcze...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 140 tek­stów.

Nie po­win­no się słuchać rad osób, z który­mi nie za­mieniłoby się na miejsca. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 9 sierpnia 2012, 14:44

Nie wierzę w cza­ry. Nie wierzę również w miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, ale to nie to sa­mo. Niektórym jed­nak przy­darza się: spoj­rzą w le­wo i w gar­dle ich za­tyka, ser­ce wa­li, krew [...] — czytaj całość

cytat dnia z 4 sierpnia 2010 roku
zebrał 179 fiszek

War­to było przejść wiele, by spot­kać ciebie. Nic nie dzieje się przy­pad­kiem. To był ten czas i to miej­sce. Dwóch serc, które spot­kały się na chwilę w swej go­nit­wie o uczu­cia, w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 marca 2012, 09:47

Ser­ce to potwór w klat­ce pier­siowej, boimy się za­dać mu ból, by­leby się nie mścił. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 grudnia 2011, 17:58

Śnieg niez­mien­nie, co ro­ku łudzi się,
że można światu na­dać niewin­ności i czystości.
Ja również na­dal z upo­rem głup­ca w to wierzę. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 stycznia 2010, 19:50

I siłą ciążenia zachodzę w głowę, by coś się poczęło. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 grudnia 2011, 17:25

Cza­sami le­piej coś za­kończyć niż brnąć w to na siłę... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 grudnia 2011, 20:42

Nie wierzę w miłość odzys­kaną...
Już nie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 7 grudnia 2011, 17:53

Nie wi­dać związku, gdy do­tyka­my się już tyl­ko słowami. 

aforyzm
zebrał 178 fiszek • 2 grudnia 2011, 14:29

Sa­mot­ność - men­to­rem, uka­zującym nie ob­raz pus­ty­ni, lecz jej bez­kres i każdą cząstkę. 

aforyzm dnia z 4 grudnia 2011 roku
zebrał 108 fiszek • 30 września 2010, 23:03
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

OpenYourEyes

Użytkownicy
L M N
Aktywność

10 sierpnia 2016, 23:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 12:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 23:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 09:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 09:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

6 stycznia 2016, 00:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 15:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 20:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]