Aktualne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 60 tek­stów.

Nie uk­ry­wam, że lu­bię marze­nia, których reali­zac­ja jest możli­wa, by­leby moc­no się pos­ta­rać. Już sa­mo sta­ranie się da­je wte­dy satysfakcję. 

cytat
zebrał 27 fiszek

* * *

I zasnę dziś bez ser­ca, bez uczuć
I po­myślę dziś na świeżo, inaczej.
Wyrwę duszę moją z gęstej chmu­ry zmartwień
Pop­ro­wadzę ją pros­to do me­go umysłu.
Od­najdę w ni­cości drogę
W ciem­ności światło zamknę.
Porwę objęcia Two­je w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 października 2016, 02:44

Jeśli choć raz w życiu złapie się słońce... Już zaw­sze będzie się tęsknić za je­go ciepłem. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 18 maja 2011, 18:19

* * *

Jak morze piękne jest nasze uczucie
Morze które nig­dy nie będzie suche
A to co między na­mi za­mienia się
Już w mokrą pustkę
W pus­tkę na którą cza­sem pok­ro­pi deszcz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 kwietnia 2015, 23:55

u stóp krzyża

nadziejo, ja wiem
że ty umierasz ostatnia
lecz gdzie cię szukać
gdy wokół sa­me groby
i tor­na­do nag­robki porywające
przeszłych pokoleń
i his­to­rii ziemi naszej

nie da­jesz zasnąć
gorącym ołowiem ser­ce parząc
łza­mi oczy, niczym kwa­sem wypalasz
pro­wadzisz mro­kiem w nieznane
niczym kat [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 kwietnia 2015, 10:46

Człowiek może i uczy się na błędach, ale jeśli kocha, to wciąż po­pełnia je­den i ten sam - ufa, choć już ty­le ra­zy się zawiódł... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 16 listopada 2009, 19:25

Zła, że ludzie nie pa­miętają o złożonych obiet­ni­cach? Miej żal do siebie.
Za mało znaczysz, by chcieli dot­rzy­mać da­nego Ci słowa. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 16 lipca 2011, 22:55

Obiet­ni­ce by­wają jak wa­ta cuk­ro­wa, słod­kie, roz­dmucha­ne i zu­pełnie bezwartościowe. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 18 maja 2010, 09:46

Ktoś tu­taj był i był,
a po­tem nag­le zniknął
i upor­czy­wie go nie ma 

cytat dnia z 23 grudnia 2009 roku
zebrał 321 fiszek

Nie muszę być al­ko­holi­kiem, by po­tykać się o rzeczy­wis­tość, wte­dy gdy idę chwiej­nym kro­kiem. Nie muszę też być ab­sty­nen­tem, by myśleć trzeźwo... 

myśl
zebrała 91 fiszek • 15 września 2010, 16:16
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
B C D
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria