...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2 tek­sty.

Sylwester

Łukasz ma 32 la­ta, jest wy­sokim wys­porto­wanym mężczyzną z po­nad­prze­ciętnym po­ziomem IQ. W wol­nych chwi­lach uwiel­bia wy­cie­czki górskie. Już w cza­sie stu­diów praw­niczych roz­począł kurs na prze­wod­ni­ka tat­rzańskiego, w ten sposób chciał [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 lutego 2010, 17:05

Piątek trzynastego

Piątek trzy­nas­te­go. Zaw­sze wie­działam, że to pecho­wy dzień. I ani trochę się nie po­myliłam. Zno­wu pokłóciłam się z rodzi­cami, ale tym ra­zem to nie była ta­ka zwykła sprzeczka jak zaw­sze o to, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 lutego 2010, 09:30
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność