Zżera mnie poczucie winy, lecz [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

I NEED A FRIEND

Zżera mnie poczu­cie winy,
lecz nie po to się rodzimy
aby dźwi­gać czy­jeś winy
za nie swo­je czyny.

Mam ochotę na bezsenność,
długą tak aż czas nadejdzie
aby po­paść w słodką ciemność,
wiem, że mi nie przejdzie.

Cze­mu ta­ka jes­tem, nie wiem.
Już o życie się modliłam,
ale nie ma przebaczenia,
bar­dzo się myliłam.

Wiem, że to me resztki życia,
które spędzam w samotności,
bez pieniędzy i bez pracy,
śmierć już czuję w kościach.

Nie chcę żalu czuć ni płakać,
tak mi źle ze samą sobą.
Chcę by to już się skończyło,
lub by dob­rze było.

Ludzie mają dom, rodzinę,
ra­dość, życie i sens jego
a ja życia nie mam swego,
zaz­droszczę im tego.

Pot­rze­buję przyjaciela,
naj­lep­sze­go, jedynego.
Ko­goś kto by mnie wyciągnął
z osa­mot­nienia me­go.

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 listopada 2015, 01:09
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]