Życie poczęte na cmentarzu Mieszamy [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Fotografia XX

Życie poczęte na cmentarzu
Mie­sza­my z żywiołami
Naj­pierw z ogniem
Po­tem ze ziemią
Aż wreszcie do­pełniamy wodą
A po­wiet­rze sa­mo się wprosi
Bez pom­ru­ku sprzeciwu
Ze stro­ny troj­ga pierwszych

Czas urodzi z tej Boskiej
Do­boro­wej różnorodności
Ko­lej­ne ra­dos­ne chwilę człowie­cze­go losu
Który wcześniej będzie
Ek­scy­tującym oczekiwaniem
Niepo­kojem i troskliwością
Kon­sek­wncją modlitwą
Pracą wyobrażeniem
Wreszcie spokojem
Pew­nością szczęścia
Które będzie w zasadzie
To­warzyszyło cały czas
Ale na końcu jest jakby
Ek­splo­dowała eufo­ria

wiersz • 11 czerwca 2019, 11:39
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:35silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pić do lus­terka, to [...]

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz