zupełnie przypadkiem gubię liter (y) słowa [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 10 opinii.

*** (weź ze sobą narzędzia)

zu­pełnie przypadkiem
gu­bię li­ter (y)
słowa zle­wają się w je­den ciąg
gdy zapominamwcisnąćspacji
tam gdzie, nie trze­ba, wstawiam
prze,cinek
gu­bię kropkę nad I nie sta­wiam znaku

zu­pełnie przypadkiem
i od nie­chce­nia
piszę n i e p o p r a w nie
.

ot­wieram u w kturym
cze­kam aż mnie nap­ra­wisz

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 czerwca 2019, 12:53

Bo im dłużej człowiek chce coś na­pisać tym bar­dziej wpa­da przez am­bicje w per­fek­cjo­nizm.. Za­pomi­najac o tym cichym głosie w ser­cu który poz­wa­la uchwy­cić na chwilę ten mo­ment nat­chnienia :'D wyz­wo­loną cząstkę spod jarzma logiki.. 

Masz lep­sze. ;) 

Mądra­la, nie każdy ma taaakie ko­lana. :P 

bys­try.76 :)))

Sa­lomon, naj­lep­sze są wier­sze pi­sane na ko­lanie. Ja­koś mają sens. Im dłużej się nad tek­stem sie­dzi, tym jest gorzej. Dziękuję :) 

Po­doba mi się ta­ki po­wiew świeżości :) 

Kla­sa ;) 

I to jak... 

Chy­ba się nie da...
Kaś, Ty jes­teś to­tal­nie zep­su­ta. :D:P 

Dziękuję 

o je­ny. ale czad 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]