Zostałam mordercą,katem Kawałek po kawałku,odcinam [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 3 opinie.

Dusza

Zos­tałam mordercą,katem
Ka­wałek po ka­wałku,od­ci­nam skóre
Z przy­jem­noscią patrzyłam
Jak spływa krew
Żwa­wo,prze­cież do­piero co umarłeś


Two­je pus­te oczy,zamykam
Nie chcę na nie patrzeć
Prze­kuwam klatkę pier­siową nożem,na­jos­trzej­szym ja­ki posiadam
Wyj­mu­je Ci ser­ce,które am­bi­walet­nie biło dla mnie
Biorę je w dłoń,dotykam
Ot­wierasz oczy,one mnie nienawidzą
A prze­cież ja je kiedyś kochałam.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 sierpnia 2013, 15:29

Czy­taj ze zrozumieniem,prosze.
Nie na­pisa­lam,ze w ja­kim­kolwiek je­zyku się tak pisze,po pros­tu be­dac 'on­li­ne" mniej przy­kuwam do te­go wa­ge,pi­sanie on­li­ne to je­dyny spo­sob na moj kon­takt z j.pol­skim.Dal­sza wy­miane zdan uwa­zam za bez­pro­duk­wy­na,z ca­lym sza­cun­kiem.Poz­dra­wiam :) 

To chy­ba oczy­wis­te,ze je ro­bie.Sto­suje za­sady in­terpun­kcji i pop­rawnos­ci je­zyko­wej... Po pros­tu be­dac 'on­li­ne', mniej,nie mie­szkam w Pol­sce wiele lat i sie odzwyczailam,na­tural­niej dla mnie jest pi­sac w ten spo­sob ja­ki pisze. 

Dzieku­je za uwa­gi :) Nie przy­wiazu­je szcze­gol­nej uwa­gi do pol­skich zna­kow,ale zda­je so­bie spra­we,ze ta stro­na te­go wymaga.
I prosze wy­baczyc,ale nie spot­ka­lam sie z tym,ze­by po prze­cin­ku sta­wiac przer­we...to na­wet nie wyg­la­da 'naturalnie'. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]