Zmierzch, śnieżyca, łyse drzewo na [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

+ Ballada śmierciowej nocy +

Zmie­rzch, śnieżyca,
łyse drze­wo na po­nurym urwisku
ob­siadły skrzeczące czar­ne ptaszyska.

Niedługo Król Mrok spo­wije wokół wszystko,
łapiąc za rękę Królową Noc,
ale śgieg rozświet­li pustą przestrzeń,
nie dając im pochłonąć wszys­tkiego jeszcze.

Mat­ka śmierć tru­pie po tym śniegu,
opuściw­szy swój głębo­ki grób
i dusze dzieci we śnie pochłania ...

Trup, trup, trup - zgniotły dźwięk
wy­wodzi się spod jej stóp
i bla­da, prze­rażająca twarz
spod jej kap­tu­ra wyłania.

Zam­knij oczy i śpij skarbie.
Dziś za­biorę Cię na zaw­sze ze mną.

Zam­knij oczy i śpij kochanie.
Jut­ro nie obudzisz się już na pew­no.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2016, 18:54

Przed­wios­nie jest, kwiaty, pta­ki słońce - to niepot­rzeb­ny wier­sz jak mar­sze KOD. 

Mroczny kli­mat, który urucha­mia wyobraźnię. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]