że sny jak brzytwy [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Insomnia Desperati +

że sny jak brzyt­wy os­tre są
a po­wieki jak go­ryle ciężkie bywa
i wte­dy nie odpoczywasz
a co­raz bar­dziej się męczysz

sze­lest pa­pier­ka głośnym hałasem brzęczy
a co chwilę za­dem przyg­niata cię goryl
i sil­nym pier­dem w krainę koszmarów wpycha
a w snach tych krótkich dziw­ne potwory
gdzie każdy z nich tuż za po­wieka­mi zat­rzaśnięty­mi czyha

ogól mi głowę do skóry a w czaszkę pow­bi­jaj gwoździe
bym stała się we śnie królem piekieł
i w cier­pieniu od­na­lazła uko­jenie

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2019, 16:40
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]