Zebrałam najpiękniejsze gwiazdy i ulepiłam [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 6 opinii.

* Szept Fioletowej Jagody *

Zeb­rałam naj­piękniej­sze gwiazdy
i ule­piłam z nich mały księżyc.

Nig­dy w życiu nie zrobiłam
nicze­go dla pieniędzy.

Mój naj­droższy świata skarbie,
Ty bez­cenna jes­teś dla mnie.
Nie po­siadam się ze szczęścia,
że zechciałaś spoj­rzeć na mnie.

* Dla Mrs Ver­cetti * 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 marca 2015, 07:42

pop­rostu się od­wal... przeszkadzasz tyl­ko... jak mucha.. lu­bisz gówno... tu cię nikt nie przyjmie. 

mam wrażenie że masz po­ważny prob­lem z ja­kimś bra­kującym od­dechem
żeby nie po­wie­dzieć klonem 

jak wszys­cy pe­symiści, co biadolą aż się rzy­gać chce... 

grom­ni­ce mi za­pali­li to i znicza­mi nie po­gar­dzę ;) ups
po­wiem szczerze , wczo­raj­szą dys­kusję czy­tałam .. i dla­tego czar­no to widzę .. mo­je prze­kona­nia wewnętrzne to tyl­ko mo­ja spra­wa .. po­dob­nie jak i w przy­pad­ku god­ności oso­bis­tej każde­go człowieka , której win­niśmy sza­cunek prze­de wszys­tkim ... nieza­leżnie od te­go ja­kiej op­cji po­litycznej hołdu­je i ja­kiej jest orien­tacji seksualnej 

A ja to­bie życzę żeby ci za­pala­li znicze... ups. 

czar­no to widzę
a wier­sz świet­ny ;))
uda­nego dzion­ka ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]