Z czarnym wężem owiniętym [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ ZAKAZANA +

Z czar­nym wężem owi­niętym wokół szyi
i us­po­sobieniem żmi­ji,
zęba­mi os­try­mi i jak igły spiczas­ty­mi
na ludzi spogląda Ona
a z oczu jej straszli­wy obłęd wy­ziera.

Głowa jej bezwłosa
a dusza pog­matwa­na.

Plu­je swym ja­dem na ludzką rasę
i nie ma swo­jego pa­na,
sa­ma przez swój obłęd opęta­na.

Nie pat­rz jej w oczy, bo się zauroczysz
a po­tem prze­pad­niesz bez wieści.

To się w głowie nie mieści
jak zęba­mi swy­mi
roz­gry­za człowieka na części...

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 grudnia 2015, 09:47
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]