Z czarnym wężem owiniętym [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 11 opinii.

Czarna Dama : ZAKAZANA

Z czar­nym wężem owi­niętym wokół szyi
i us­po­sobieniem żmii,
zęba­mi os­try­mi i jak igły spiczas­ty­mi
na ludzi spogląda Ona
a z jej oczu straszli­wy obłęd wy­ziera.

Głowa jej bezwłosa
a dusza pog­matwa­na.

POKŁON, ścier­wo, DLA SZA­TANA !!!

Plu­je swym ja­dem na ludzką rasę
i nie ma swe­go pa­na,
sa­ma przez siebie opęta­na.

Nie pat­rz jej w oczy,
bo się zauroczysz
a po­tem prze­pad­niesz bez wieści.

To się w głowie nie mieści
jak zęba­mi swy­mi
roz­gry­za człowieka na części...

Za­pamiętaj, ścier­wo, na zawsze
treść tej nieludzkiej pieśni...
_____________________________
Przeklęta Przeklęta
Czar­na Da­mo Zakazana...
Piekło jest na Ziemi
tak pełnej Chwały Twojej.

Zgnębi­my Cię.
Udręczy­my Cię.
Wyśmieje­my Cię.
Zniena­widzi­my Cię.
Obelżywe przez­wisko Ci nadamy.

Al­bo­wiem tyl­ko tyś Przeklęta.
Tyś jest Zakazana.
Tyś dla nas najniższą...
Małą Czarną Damą.
_____________________________
Je­zu Chryste...
Pat­rz w me oczy zajebiste,
w to święto uroczyste
gdy pożeram żyw­cem na surowo
twe mięso od krwi soczys­te.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 marca 2015, 08:26

To było pod­chwyt­li­we py­tanie.. tak na prawdę ja sa­ma nie wiem o co w nim chodzi... ale od­da­je wrażenie.. tak jak fil­my Da­vida Lyncha... 

Ech, nie muszę Ci nicze­go udo­wad­niać. Dla mnie ten wier­sz jest prze­rażający, choć od­da­je prawdę. Tyle-.- 

zin­ter­pre­tuj.. nikt nie ro­bi z Ciebie niczego... 

Nie rób ze mnie idiotki. 

Przyz­naj się.. nie masz pojęcia o czym jest ten wier­sz, prawda? 

Też mam trochę za sobą, ale... może i jes­tem miękka. Dla mnie to, co na­pisałaś jest... prze­rażające. Jed­nak nie myl­my z tym siły, gdyż ów siłę posiadam. 

:) ta­ka jes­teś miękka? 

Straszne:0 Współczuję ta­kich przeżyć... 

No widzisz.. a ja to wszys­tko przeżyłam... 

Ok­ropne! Ile w tym... niena­wiści i zła! 

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]