Zaczaruj mnie, nocą zabierz mnie [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

SPRAWDZIAN

Zacza­ruj mnie, nocą
za­bierz mnie w obłąka­ny sen
kiedy zas­ta­nawiam się po co
oni ściągnęli mnie na świat ten
Ty na­daj sens mo­jemu is­tnieniu we śnie.

Trwo­ga opuściła mnie , wreszcie
cier­pienie odeszło hen, daleko
a wy dziat­ki się cie­szcie
póki dziećmi jesteście
i nie wiecie jak ciężki spraw­dzian was czeka.

Przez piękną krainę płynie rze­ka
bar­dzo sil­nym prądem rwąca
a w niej wo­da ohyd­na, paląca
pochłania za człowi­kiem człowieka,
który sam do niej się wtrąca.

W mo­men­cie kiedy wy­daje Ci się,
że wiesz wszys­tko ... wiesz gówno.

Ty­siąc ra­zy równo ...
ty­le oso­biście zda­wało mi się
dopóki nie zrozumiałam
jak bar­dzo jes­tem mała
i płacząc w traumie klęczałam
będąc zbłąkaną dziewczynką,
która w wiel­kim strachu
o swo­je życie mod­li się.

Cza­sem wy­daje Ci się, że jes­teś Bogiem,
ale to tyl­ko wiel­kości ułuda ...

Gdy wszys­tko zacznie się pieprzyć
i po­pad­niesz w wielką trwogę to zrozumiesz,
że tyl­ko szcze­ra skrucha Ci pomoże
i jest w sta­nie uczy­nić cuda,
kiedy sen­su od­na­leźć nie umiesz ...

... z jej po­mocą Ci się uda.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 sierpnia 2015, 02:06
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]