Wystarczy, że przez chwilę uważnie [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ NIEZŁA ZABAWA +

Wys­tar­czy, że przez chwilę
uważnie mi się przyjrzysz
a zro­zumiesz, że nie jes­tem stąd.

Jes­tem tu obca.
Dziew­czyn­ka o wyglądzie chłopca
a w rodzi­nie czar­na owca
dość ma już wie­czne­go pechow­ca miana.

Może i po­pełniłam błąd
będąc zbyt często pijaną
ale szy­kuje się wiel­ka zmiana.

Znów z po­gardą
plu­je na mój wi­dok ka­wał chama,
bo skur­wy­syna nie wycho­wała mama
więc nie wie, że trze­ba się
przyz­woicie zacho­wywać kiedy idzie dama.

Olać dziada...

Prze­de mną ot­wiera się piękna,
oz­do­biona czys­tym sreb­rem brama
a na jej szczy­cie wid­nieje mo­ja ksywa
z psycho­tyczną pre­cyzją wygrawerowana.

W ciem­nej od­da­li słyszę grom­kie brawa
i jes­tem pra­wie pew­na,
choć na­dal trochę ciekawa...

Czy właśnie wkroczyłam
między 'swoich ludzi' ,
z który­mi war­to się za­dawać... (?)

Słyszałam, że to faj­na sprawa,
więc chcę się w końcu przekonać
co znaczy ' niezła za­bawa '. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 maja 2015, 22:56
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:41fyrfle do­dał no­wy tek­st 19.06.2019r.  

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam