Wypełnia mnie mrok kiedy w [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Piosenka śmierci +

Wy­pełnia mnie mrok
kiedy w sza­cie swej zakapturzonej
podążam przez noc z mą kosą w ręku,
nucąc wszys­tkim naznaczonym
odejścia z te­go świata piosenkę.

Zo­baczysz ... będzie pięknie ...

Kiedy nić twe­go życia
prze­cięta prze­ze mnie pęknie
to chwyć mnie za rękę i udaj się ze mną
do świata mej ot­chłani wielkiej.

Już bu­kiet kwiatów na sto­liku twym więdnie
i wszys­tko, co do tej po­ry posiadałeś
za moją sprawą nag­le sta­je się To­bie zbędnę.

Nie pozbędziesz się mnie.
Ja tu jes­tem, zaw­sze byłam i będę
a kiedy po Ciebie przyjdę
to tyl­ko z Tobą na chwilę stąd odejdę
i gdy zos­ta­wię Cię tam
to po ko­lej­nych naz­naczo­nych tu­taj wrócę
i mą piosenkę im słod­ko zanucę,
więc nie bój się ...

W mej ot­chłani króles­twie nie będziesz sam ...

Tak wielu was tu mam ...

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 marca 2016, 16:24
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]