Wyłączam już lampę i [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 3 opinie.

+ Na Wszelki Wypadek +

Wyłączam już lampę i oczy zamykam.
Podążam przez ciem­ność, bez strachu w nieznane,
z nadzieją, że we śnie zos­tanę na zawsze,
że już nie ot­worzę swych oczu nad ranem.

Gdy świat tra­ci ro­zum i woj­na na progu
a przyszłość to straszny znak zapytania,
usu­wam swą pa­mięć, wyrzu­cam hen trwogę
i re­zyg­nuję z mo­jego istnienia.

Już nic wspa­niałego mnie tu­taj nie czeka
a gdy piekło przyj­dzię to wolę już nie żyć.
W mej kuchni płacze ma przeszłość kaleka,
czy­tając pa­miętnik tra­gicznych swych przeżyć.

Przed snem się su­rowym mięsem nakarmię
i szklanką za­piję je krwis­te­go wina,
bo jeśli się zbudzę i woj­na już będzie
to muszę być wściekła by lu­bić zabijać.

Mi mówi­li, że tam piekło cze­ka a to nicość.
Mi wma­wiali, że się niebem oczy me zachwycą.
Nie mówi­li jed­nak, że gdy wszys­tko mi już zbrzydnie,
będę chciała je­no za­mor­do­wać Cię ohyd­nie.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 maja 2016, 20:29

:D 

Wier­sz piękny i doj­rzały. Oczy­wiście dwie os­tatnie stro­fy ko­nie­cznie do mo­dyfi­kac­ji.
Ale te trzy - wy­bit­ne - wiel­kie uz­na­nie emu­sie . 
dob­ra jes­teś . 

Ojej, jak straszna trauma mu­siała na­pisać sce­nariusz te­go wiersza?
Każde­go dnia wsta­je słońce wy­soko, aby nie przysłoniło go nic,
ani nikt, i świeci dla nas wszys­tkich, by lep­sze były nasze dni. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]