Wycie wilków rozległo się [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Gęsta Mgła +

Wy­cie wilków roz­legło się w powietrzu,
strach roz­prysnął się niczym krwa­wa bańka,
noc do­piero się zaczęła,
na ucztę wiele godzin po­zos­tało nam do poranka.

U me­go bo­ku mo­ja je­dyna wyb­ranka stoi
i również nicze­go się nie bojąc
w swym uśmie­chu obłędnym
szczerzy do mnie swe os­tre zęby.

Pop­rzez gęstą mgłę fru­niemy razem
zwias­tując dwuoso­bową za­razę głodu krwi,
nie do końca pew­ne czy to nam się śni czy nie...

Przed na­mi już bla­de światła okien wios­ki ja­wią się.

Dziś, jak zwyk­le po dwie oso­by na łebka...
dla mnie mąż z chłopcem
a dla Ver­cetti soczys­ta ko­bieta i młoda dziewka...
naj­bar­dziej pożywna
i naj­sma­kowit­sza ta­ka krew­ka jest ...

Lecz pier­wszy mu­siał zos­tać wyssany
uja­dający wściek­le pies.

Oni nie do­padną nas nigdy
i nikt z nich nie uczy­ni nam krzywdy,
al­bo­wiem my krwiopij­cze dwie
zni­kamy i zja­wiamy się tyl­ko w gęstej mgle.

* 4 Ver­cetti *
(Oraz dla P.R. , dziękując za uwagę)

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 września 2015, 11:40
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]