W tym mieszkaniu stało się [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Matilda Tenebris Mortis : Resztki Samotności

W tym mieszkaniu
stało się tak wiele złego
i zos­ta­wiliście mnie tu samą.

Te­raz rozumiem,
że nig­dy mnie nie kochaliście,
bes­tial­ski oj­cze, wy­rod­na mamo.

Wiem, że nie odzy­wacie się celowo
by w tych czte­rech ścianach
przes­tałam w końcu żyć.

Te­raz w końcu zrozumiałam,
że tak właśnie mu­si być.

Zno­wu zaczęłam pić
i o krok od bezdomności
goszczę parę biedaków,
którzy pot­ra­fią załat­wić jedze­nie i piwo.

Nig­dy nie byłam osobą chciwą,
może dla­tego po­magają mi
w cza­sie naj­większej samotności...

Nie mam pojęcia co będzie dalej,
no ale bez­domną nie mogę być,
bo uli­ca zimą w tydzień mnie wykończy.

Nie mam od­wa­gi te­go zakończyć,
lecz czuję że to niedługo się skończy
i śmierć na zaw­sze nas rozłączy.

Zniszcz mnie i zos­taw samą bez pieniędzy.
Ja umrę w ciem­ności i nędzy
i wte­dy chy­ba ulży całej waszej rodzince,
co podłą z uśmie­chem ro­bi minkę
do mo­jej wrażli­wej osoby.

Nig­dy nie zro­zumiem mo­jego życia
i siebie samej.

Już żeg­nam tatę i mamę.

* Ma­til­da Te­neb­ris Mor­tis * 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 listopada 2015, 12:11
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:31yestem sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]