wschodom pisane są słońca tyle [...] – .Rodia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .Rodia — zgromadziliśmy 1 opinia.

na pozór umieram i zmartwychwstaje, tak mi poezją jest pisane

wscho­dom pi­sane są słońca
ty­le że brak ciepła
i pro­mień gdzieś nie dosięga

zi­mom na­tomiast pa­radoks otchłani
im bliżej już jesteś
tym żar bar­dziej rani

a gdy po­dajesz jej pol­nych kwiatów garść
gdy dłoń więdnie
a stru­mień prawdę zacznie kraść

woń miękka ścis­ka w gar­dle czas
jes­teś chwilą i jes­teś cały
a później zno­wu sam

poliamoria?
ser­ce to dziwka
krew roz­rzedzo­na
- mięso przeżute

i tyl­ko zap­ra­cowa­ne tętnice
wołają już
- spać

wiersz
zebrał 26 fiszek • 5 października 2015, 03:03

BDB 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]