W powietrzu czuć już [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wczesna Jesień

W po­wiet­rzu czuć już nad­chodzącą jesień
a niektóre drze­wa nab­rały kolorów
i zaczy­nają tra­cić swo­je uliścienie.

W mo­jej na­jukochańszej porze
jest tak pięknie i kolorowo
kiedy każde z nich po­woli łysieje.

Przechadzam się pośród nich samotnie,
w mym ser­cu melancholia
a wokół mnie przy­jaz­ne prze­mykają cienie.

W końcu nad­szedł czas by od­na­leźć spokój
i je­sien­nym deszczem
ukoić niepot­rzeb­ne ni­komu cierpienie.
Odtwórz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 sierpnia 2015, 10:21

Też naj­bar­dziej lu­bię je­sień. Os­tatnie trzy wer­sy to sa­ma praw­da. Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]