W mieście-moloch, zwanym Tokyo jest [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

SAYONARA

W mieście-mo­loch, zwa­nym Tokyo
jest tra­dyc­ja bar­dzo stara...
Za­nim ko­goś się pozbędziesz,
mówisz krótko : SAYONARA.

MAO płat­nym jest zabójcą
i za szmal ludzi odpala,
z blis­ka - to jest bar­dzo ważne
by widziała go ofiara...

Lecz gdy ktoś z nim zwyk­le zadrze,
z lu­fy również idzie para...
Wiesz już głup­cze z kim zadarłeś?
Jes­tem MAO... SAYONA­RA! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 stycznia 2015, 00:24

Za­poda­ne w 150. Milego! 

Ha! Świet­ne! I przew­rotka pier­wsza klasa! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]