Wiersz jest zapisem [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Gdzie, komu i co trzeba?

Wier­sz jest za­pisem chwili,

Na­wet mo­men­tu w niez­godzie ze sobą,

Stąd tak trud­no od­po­wie­dzieć ci,

Gdzie byłem w poszczególnych literach

I cze­mu tam jest i,

Zaś prze­cin­ka w nim brak.

Cza­sem na początku,

Na­wet pisze się w związku z czymyś,

Ko­muś prze­ciw, a ko­muś lub czemuś,

Chcąc po­dać po­mocną dłoń.

Po­tem jest reakcja,

Ucząca po­wołujące­go obojętności.

Im głośniej­sze przywoływania,

Tym dzba­nowi le­piej bez ucha.

Oczy­wiście, że dziś już nikt

Nie piszę do szuflady,

Jak mężczyz­na, co tra­fił do internatu

Z przyszłymi pielęgniarkami,

Nie kocha się sam ze sobą.

Jest ścisk. Często krzyk,

Pre­ten­dujący do piedestału,

Nap­rawdę święte­go oburzenia.

"Ale my to ma­my gdzieś.

Dokład­nie tam."

Trze­ba, to przedłużyć ważność

Gro­bu pradziadków,

Na ko­lej­ne 20 lat.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2019, 12:36
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]