w centrum na kennedy [...] – Agusia1169

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Agusia1169 — zgromadziliśmy 2 opinie.

równolegle do tullow street

w cen­trum na ken­ne­dy ave­nue skreślają z lis­ty płac
ko­lej­ny be­nefic­jent zna­lazł pracę z roz­paczy nie wie­dział
którędy do żony i dzieci obok par­kingu ple­mien­no roz­rod­cze
sta­do wy­pat­ru­je zdo­byczy fon­tanna z drze­wem wol­ności

zbiera w swoim cieniu dziew­częta grac­je ru­ben­sa
z po­marańczową skórą nocą ban­kno­ty grzeją
dłonie krzyk­li­wy la­kier od­wra­ca uwagę od pożółkniętych
palców pas­te­lowe ko­lory scho­wały w puz­derka obok

szma­cianych la­lek dziecin­ny wyrzut su­mienia wkraczający
z plas­ti­kową prze­pus­tką do noc­ne­go świata przechodząc
łat­wiej odejść coś gdzieś do ko­goś na­leży na­wet men­talność
społeczna sta­je się wa­tahą

ta­ka tu jest wiara rzym­sko­kato­lic­ka od­mieńcom wstęp
wzbro­niony a to­leran­cja krzyczy na każdym ro­gu o wol­ność
na blis­kim wschodzie w lon­dy­nie też świ­ta na ken­ne­dy ave­nue
życie za­tacza koło

wiersz • 10 lipca 2019, 22:05

Pa­miętam jak pi­sałaś kiedyś te swo­je pa­rago­niki...duży postęp, bar­dzo duży:) 

Z po­ten­cjałem, ale brzmi jak szki­cowy za­pis myśli 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]