układam w całość zagubione [...] – jesienna mgła

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest jesienna mgła — zgromadziliśmy 3 opinie.

dziki ład

układam w całość
za­gubione gdzieś w pośpie­chu
ulot­ne chwile
kołysanką
cicho i spo­koj­nie kładę do luz­ka
zmar­twienia

to ta­kie pros­te gdy ufasz ...
us­wiecam tą ciszę
muśnieciem ust
wierząc w życia cud

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2016, 04:08

Ta nie­chluj­ność, to prowokacja? 

Błąd ort. 

Sliczny ! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]