Tu jest tak niebezpiecznie Bo [...] – hasta

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest hasta — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

Tu jest tak niebezpiecznie
Bo wi­si nad Tobą pajęczy­na zatruta
Bo na krawędzi leży kamień
Kiedyś spad­nie z nieba
Tu jest tak niebezpiecznie
Łagod­ny wicher du­si pragnienia
I ta mgła co opa­da sztucznie śpiewa
I oby nie było tak niebezpiecznie
By róża mogła piąć się w górę
Roz­taczać w koło za­pach życia
I jed­no co mi chodzi po głowie
To myśli z kryształowe­go księżyca.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 stycznia 2011, 23:33
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

hasta

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]