Trzymajmy się razem i [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 3 opinie.

* Czyjaś Przyjaźń *

Trzy­maj­my się ra­zem i nie wal­czmy ze sobą.
Niech ogień w naszych sercach
nie spa­li nasze­go zdro­wego rozsądku.

Uwierz we mnie sios­tro
a ja w Ciebie wie­rzyć będę
i wszys­tko będzie dob­rze, gdy będziemy
dla siebie pop­rostu w porządku.

Bądźmy jed­na dru­giej otuchą,
nig­dy źle so­bie nie życzmy
i zaw­sze sza­nuj­my się nawzajem.

Niech piekło ze wsty­du i zaz­drości się spali,
po­piół niech wiatr rozdmucha,
ro­biąc miej­sce te­mu, co naz­wać można Rajem.

Dla Ciebie, sios­tro. ;)

A dla bra­ci HEL­LYEAH i 'Bra­ter­ska Banda'.

Odtwórz

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 września 2014, 08:59

Hmmmmm, jeśli jes­tem jedną z "sióstr", to po­pieram:) trzy­maj­my się ra­zem...a jeśli nie, to też popieram:)))
Poz­dra­wiam słonecznie, mi­mo, że słońca nie lubisz;) 

Dzięki. Tak się składa, że o To­bie też coś mam... Tyl­ko nie wiem kiedy dam, bo już mam spo­ro wier­szyków. :) 

fajne 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 12:30Neyk do­dał no­wy tek­st Narzekanie to znak, że [...]

dzisiaj, 12:21rudolf88 do­dał no­wy tek­st Niepokój mnie dzi­siaj przy­garnął Do [...]

dzisiaj, 12:19Strange one sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 12:17Strange one sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 12:09marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > jeżeli na początku [...]

dzisiaj, 11:38AMA do­dał no­wy tek­st wyrżnąwszy łbem o bruk, [...]

dzisiaj, 11:27marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 11:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 10:02marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st 6 lip­ca 2004 ro­ku, [...]