Trzeci dzień, jeszcze mierzi, jeszcze [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

żałobne wycie wiatru

Trze­ci dzień, jeszcze mierzi,
jeszcze stru­ta w lęku,
ale coś w tym jest takiego,
że for­mu­je niez­wykły sen.

Tej no­cy słyszałam
diabo­liczne pieśni żałobne
śpiewa­ne przez dwo­je dziewcząt
młodych i pięknych wydających
z siebie prze­raźli­we dźwięki
wy­cie wiat­ru przypominające.

Ja­kiś głos nieokreślony
i z ciem­ności stworzony
po­wie­dział do nich o podwójnym
mor­der­stwie na autostradzie
i na­kazał iść po nie -
te dwie ofiary za­mor­do­wane
a wcześniej zgwałcone
by dusze ich w to miej­sce przy­wieść...

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 października 2014, 10:43
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]