Trwoga minęła, sen przyszedł [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 3 opinie.

+ Poemat Wilczycy +

Trwo­ga minęła, sen przyszedł jak ukojenie.
Mo­ja dusza wzro­kiem podróżuje
po mrocznym mis­tycznym świecie.
Tam Elżbieta Batory
swą czarną ka­retą na łowy jedzie.

Ciem­ne chmu­ry wiszą nad tym światem,
wy­cie wilków roz­no­si się po lesie.
Tam Elżbieta Batory
swój ok­rutny, żądny krwi żywot wiedzie.

Wsie pełne młodych dziecząt.
Każda chętnie do zam­ku z hra­biną pojedzie.
Tam Elżbieta Ba­tory upat­ru­je swe ofiary
w dziew­czętach, które żyją w biedzie.

Za mną Król Mro­ku stoi,
sfo­ra wilków na przedzie.
Nie są wściekłe ani głod­ne tyl­ko pat­rzą na mnie
jak­by chciały mi coś powiedzieć.

Dziś strach umarł Matyldo.
Mroczny Wład­ca swą opieką objął Ciebie.
Dzi­kie wil­ki ludziom straszne
to twoi je­dyni i naj­lepsi przy­jaciele.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 grudnia 2014, 07:07

Chy­ba wcześniej nie na­pisałam wszys­tkiego, co myślę ;) 

Ta opi­nia wcześniej była in­na, cze­mu zmieniłaś? :) 

Czy­tałam wspa­niały życiorys pa­ni na Czachti­cach - "Hra­bina". To co praw­da fik­cja li­terac­ka, ale przy­kuła moją uwagę. Twój wier­sz jest mroczny, od­niosłam wrażenie, że mówi o ofie­rze i karze. W os­tatnich 2 stro­fach za­wierasz kwin­te­sen­cję te­matu. Oby tak da­lej! :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]