To życie było bolesne... zbyt [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

+ Smile Forever to Sweet Death +

To życie było bolesne...
zbyt bo­les­ne by mogło dłużej trwać.

Te­raz, gdy wiem że umarłam,
przes­tałam się śmier­ci bać.

Jest dob­rze, jak nic nie boli
i gdy się nicze­go nie boisz.

Cier­pienie już zwyk­le mi zbrzydło,
śmierć przyszła je słod­ko ukoić.

Dzi­siej­sze­go wieczora
uj­rzałam w lus­trze twarz praw­dzi­wego upiora.

Na to, by po­godzić się z prawdą
dziś właśnie przyszła pora.

Umarłam już daw­no temu.
Cier­piałam próbując żyć.

Nie będę stąd więcej uciekać,
bo dob­rze jest tu­taj być.
Odtwórz

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 sierpnia 2015, 00:49

Niedaw­no pi­sałam, nie widziałeś? 

Po­lecam - byś na­pisała coś krótkiego ale o kimś ja­ko ob­serwa­tor - spróbuj myślę że war­to . Pozdr. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]