To pokolenie kretynów ... [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

+ Nadchodzący Koszmar +

To po­kole­nie kre­tynów ...
in­terne­towa era.
Wiem co by się z wa­mi stało
gdy­by komórki wam po­zabierać ...

Zaczęli­byście walić
głowa­mi w ściany jak zombie.
A 'im' właśnie o to chodzi
i tak to się pew­nie skończy.

Techni­ka wciąż ro­bi postęp
i sprzy­ja skraj­ne­mu lenistwu.
Do ne­ta odetną Ci dostęp
i stra­cisz w se­kun­dzie wszystko.

A kiedy się wokół rozejrzysz
to uj­rzysz szwad­ro­ny śmierci
i uciec im w sta­nie nie będziesz,
bo będą dosłow­nie wszędzie.

wiersz • 27 maja 2016, 21:14

Dzięki Ro­zaR­ku. Będę miała lep­szą wenę, wiedząc, że poświęcasz mi uwagę. 

Jes­teś przedziw­nym acz fe­nome­nal­nym przykładem dochodze­nia do praw­dy z przedziw­nej stro­ny. Cze­go jes­tem usa­tys­fak­cjo­nowa­nym świadkiem. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]