To nie ważne, że [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyźni którzy nienawidzą kobiet

To nie ważne, że te­go nie zrobiłeś.
Ty chciałeś to zro­bić, widziałam
i wiem co zro­bić chciałeś.

Nóż prze­ciw mnie w swej dłoni trzymałeś.

Ja o tym wiem i On też wie
i ob­ra­ziłabym ko­goś dla mnie ważnego
gdy­bym po­wie­działa : '' Ty nędzny psie! ''

Par­szy­wy kun­dlu, ja­ki jes­teś wiem
a kiedy się wszys­cy o tym dowiedzą
to zjedzą cię żyw­cem na surowo...

...zjedzą!

Obyś wkrótce zna­lazł się tam,
gdzie ta­cy jak ty siedzą...

Wier­sz o skur­wy­synu...

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 listopada 2014, 11:51

~Mat
Nie w tym rzecz.
Gdy­bym nie ce­nił włas­ne­go zda­nia, ule­gałbym każde­mu* na­pot­ka­nemu* bez wyjątku.
A to... już nie mój problem.
Różni­ca zdań to żad­na wro­gość.
Ja lu­bię ko­biety - w sen­sie, że są... bez Was, hm :) byłoby nudno.
Poz­dra­wiam :P 

Sa­ma nie wiem. Mr.Wdech już nieraz oka­zywał mi wro­gość, ale jeśli to on jest na tym swoim awa­tarze to ja­koś z oczu mu źle nie patrzy... 

Skraj­ny mi­zogi­nis­ta al­bo i gorzej. Stąd to skraj­ne wzburze­nie. Pra­wie ro­zumiem, bo znam ko­goś doń podobnego... 

masakra... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]