To dzięki niemu Black [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

KONGEN AV NORGE - Król Norwegii

To dzięki niemu Black Metal
stał się na świecie aż tak słynny.
Spędził długie la­ta w więzieniu, choć
moim zda­niem był w za­sadzie niewinny.

Prze­cież plan był ta­ki by go zabić
a przed śmier­cią torturować,
więc pos­ta­nowił zadziałać wiedząc,
że nie może się przed tym schować.

Euro­nymous po­jeb pop­rostu dos­tał za swoje,
kiedy Varg tak pomyślał:
'Nie dam się wam, gnoje'.

Po­nad pięćset ki­losów przejechał
aby plan ich nik­czem­ny zakończyć
i je­go niedoszły op­rawca
z nożem w czaszce skończył.

Varg niepot­rzeb­nie tylko
te trzy kościoły spalił,
bo tym czy­nem raczej szczeniackim
dłuższy wy­rok so­bie je­no dowalił.

Dziś już star­szy Count Grischnackh
nag­ry­wa spo­koj­ne płyty folkowo-ambientowe.
Gdy był młody, darł mordę jak cho­ry psychol,
lecz to, co dziś tworzy
jest już całko­wicie zdrowe,
choć kil­ka lat te­mu po­lic­janci we Francji
zna­leźli w ba­gażni­ku je­go samochodu
niele­gal­ne ma­teriały wybuchowe...

Prze­de wszys­tkim Burzum, ale i cała masa
skan­dy­naw­skich zes­połów blackowych
jest obiek­tem mo­jej fascynacji.

W końcu urodziłam się wtedy,
gdy zasłynął Black Me­tal i nikt
mi nie wmówi, że nie mam racji.

Burzum - 'Bóstwa'.

Odtwórz

Pomnę ol­brzymów przed wieki poczętych
Co pias­tu­nami by­li moimi
I pomnę dziewięć światów i dziewięć
święte­go drze­wa korze­ni w głąb ziemi.

W zaczątkach świata za czasów Ymira
Ni pias­ku, ni morza, ni chłod­nych bałwanów,
Nie było ziemi i nie było niebios,
Ni traw nie było - lecz cze­luść otchłani.

Aż Bu­ra sy­nowie wydźwignęli ziemię
I Mid­gard sław­ny pobudowali
Słońce połud­nia og­rzało głazy
A buj­nym kwieciem ok­ryły się pola.

To­warzyszyło słońce miesiącowi,
Pra­wicę swoją kładło na skraj nieba,
Słońce nie znało mie­szka­nia swego,
A miesiąc mo­cy swej nie znał,
Gwiaz­dy - gdzie stać, nie wiedziały.

Bo­gowie wszys­cy sejm wiel­ki zwołali,
I Nieśmier­telni tak nad sprawą radzili:
Miesiąco­wi na no­wiu i No­cy imię dali,
Po­ranek naz­wa­li i Połud­nie takoż
I Pod­wie­czerz i Wieczór, by móc liczyć lata.

Aso­wie się zeszli na Idawale,
Chram i ołtarze wznieśli wysokie,
Ko­wal­skie zro­bili og­nisko, złoto obrabiali,
Obcęgi ku­li, narzędzia stwarzali.

W zaczątkach świata za czasów Ymira
Ni pias­ku, ni morza, ni chłod­nych bałwanów,
Nie było ziemi i nie było niebios,
Ni traw nie było - lecz cze­luść otchłani.

Aż Bu­ra sy­nowie wydźwignęli ziemię
I Mid­gard sław­ny pobudowali
Słońce połud­nia og­rzało głazy
A buj­nym kwieciem ok­ryły się pola.

To­warzyszyło słońce miesiącowi,
Pra­wicę swoją kładło na skraj nieba,
Słońce nie znało mie­szka­nia swego,
A miesiąc mo­cy swej nie znał,
Gwiaz­dy - gdzie stać, nie wiedziały.

- Varg Vi­ker­nes - 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 września 2014, 08:05
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]