Ten Ktoś nadzieją [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

PUNK DOBRYCH LUDZI

Ten Ktoś nadzieją uczy­nił ziemię,
A po­tem po­siał na niej miłości łan.
Złoto praw­dzi­we, które­go tak bardzo
Bar­dzo dużo pot­rze­ba w życiu nam.

My tyl­ko, nim wy­bije końca dzwon,
Mu­simy zeb­rać i roz­dać ten plon.
Nie bojąc się szatę dzielić na dwie,
Choć zapłatą o wro­gu lu­du pieśń.

Choć egze­kucją na­wet cy­wil­na śmierć
I jeszcze szy­der­stwem op­lują mnie.
Ciebie nazwą od­szcze­pionym nieudacznikiem
Śmier­telnym sys­te­mu przeciwnikiem.

Nic to nic nam gdy fun­da­men­tem Bóg,
Gdy wiarą uczci­wej uczyn­ności cud.
Cze­kamy ze spo­kojem na jej wyniki,
Wszys­cy wszys­tkim chustą świętej We­roni­ki.

wiersz • 13 maja 2019, 14:16
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:49ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]