Tam, na Hiroszimę, Nagasaki leci bomba, [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 4 opinie.

+ oRcHiDeA śMiErCi +

Tam, na Hiroszimę,
Na­gasa­ki leci
bom­ba, co zasadza
or­chi­deę śmierci.

Wszys­tko wokół spala,
og­niem zmienia w popiół,
śmierć za­siewa wszędzie
bez­li­tos­ny żywioł.

Fa­la nienawiści...
z bro­ni strze­la człowiek.
Na rzeź idzie stado
bez­li­tos­nych owiec.

Chaos zapanował.
Z nieba bom­ba leci,
sadząc ostateczną
or­chi­deę śmierci.
Odtwórz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 kwietnia 2015, 10:50

Proszę :) odwzajemniam. 

Dziękuję za roz­jaśnienia :) Pozdrawiam. 

Or­chi­dea... to naj­piękniej­szy na świecie kwiat... piękno ko­jarzy mi się z wiel­kością, potęgą... potężna siła rażenia bom­by ato­mowej i to cu­si co po niej 'wy­ras­ta' naz­wa­no grzy­bem.. a mi ko­jarzy się z or­chi­deą... to mniej-więcej by było tak :) 

Po­doba mi się to ok­reśle­nie: "or­chi­dea śmier­ci" Co cię do wy­myśle­nia te­go ok­reśle­nia in­spi­rowało jeśli można wie­dzieć ? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność