Takie święta, jak [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Zielone Święta

Ta­kie święta, jak ten poniedziałek
Są bar­dzo pot­rzeb­ne, czyli
Ten dzi­siej­szy dru­gi dzień
Zielo­nych Świąt

Wszys­cy jes­teśmy jednorodni
Na naszej wsi nie mie­szka dziwnolud
Nikt więc nie włączy cyrkulorki
Czy ko­siar­ki do trawy

Jest cisza, w której słychać jak
Żona tworzy mężowi obiad,
Który za chwilę wróci z roboty.

Cisza, przez którą przepływa swobodnie
Me­lodia ko­sa i
Po­wiew wiat­ru ma nasz posłuch.

Cichość, którą Pa­nu Bogu
Ofiaru­jemy kontemplację,
Naszą wza­jemną miłość.
Uwiel­bienie dla porządku natury,
Zachwyt jej pięknem,
Odpoczynek.

Spo­koj­nie ob­serwu­jemy więc
Jak gasną os­tatnie płatki
Kwiatów kaliny,
A rozpłomieniają się kolejne
Płat­ki bal­dachów hortensji.

Ta­ka jest, ta­kie są, ta­kimi win­ni Pol­sce być:
Naszość,
Beskidy,
Po­lacy.

wiersz • 12 czerwca 2019, 10:07
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]