Szybciej, jeszcze szybciej Betonowe echa, [...] – braciszek0

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest braciszek0 — zgromadziliśmy 0 opinii.

home

Szyb­ciej, jeszcze szybciej
Be­tono­we echa, gdy dusza od­począć pragnie
Wśród spieko­ty połud­nia, pośród to­poli cienia
I gdy już usiadłem to ona mi rzekła
To bo­li, te pyszne człowieka dzieła
Że gorączku­je i bro­ni się Ziemia
Ma do­syć pros­ty­tuc­ji i zniewolenia
Gorączka i mnie ogar­nia, palące sumienie
Że sa­mot­na jest Ziemia i nikt jej nie ceni
Dla przy­jem­ności jej chce­my, nie dla miłości
Więc nie miej­my pre­ten­sji do mat­czy­nej złości
Żyliśmy w zgodzie, w rodzin­nym spot­ka­niu
I w śpiewie cichym dziec­ka pocieszaniu
Dziś się wstydzi­my por­tre­tu na ścianie
Bo po cóż nam on, gdy nie ma cza­su na niego spojrzeć
Wier­sz nie ład­ny i nie biały nie ry­mowa­ny taki
Bo tak wygląda i Ona.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 lipca 2016, 15:54
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

braciszek0

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:04Waru do­dał no­wy tek­st Bez oso­bowości trud­no mieć [...]

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]