świadoma wszystkiego odróżniam dobro od [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ fantastyczny sen +

świado­ma wszystkiego
odróżniam dob­ro od zła,
chłam od geniuszu,
słuszność od błędu
i te­raz, gdy szansę mam
uwol­nić się od obłędu
to ją w pełni wykorzystam.

Jed­nak rzeczywistość
przy­bija mnie do ziemi
i pełznie na prze­ciw mnie.

Nie mam wyboru,
muszę prze­ciw­sta­wić się jej.

Nad ziemię unoszę się
i pluję na nią z góry
swoim fan­tastycznym snem.

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 września 2015, 11:30
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]