Strzeż się szatańskich demonów, bo [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Bez Tytułu +

Strzeż się sza­tańskich demonów,
bo one żyją wśród nas.
Wyglądam z wy­sokiego balkonu,
prze­cieram oczy i pat­rzę na świat.

Nie piję już trzy miesiące
a do­piero te­raz zaczy­nam myśleć.
Zaczy­nam dru­gie życie,
opuszczam pi­janą sa­mot­ności wyspę.

Myślałam, że to koniec,
ale to diabeł zwa­bił mnie w swoją pułapkę.
A jed­nak nie zgniłam w grobie,
choć przyjęłam kil­kukrot­nie śmier­telną dawkę.

Ta siła, która chce żebym żyła
dała mi szansę, której nie mogę zmarnować.
Nieza­leżnie od te­go
jak bu­tel­ka da­leko by była ...
Gdy po nią sięgnę, koszmar zacznie się od no­wa.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 marca 2016, 12:23
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]