Spotkali się po roku [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 0 opinii.

Nieznajomy

Spot­ka­li się po ro­ku
tam gdzie poz­na­li
ob­cy so­bie, chłodem się przy­wita­li

przy­pad­ko­we spot­ka­nie
a ile emocji
dla niej wil­gotne oczy,a
dla niego ,a dla niego
nic

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 czerwca 2016, 21:31
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte