Spostrzegam twarze ludzi, którzy idą [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ TAJEMNICA +

Spos­trze­gam twarze ludzi,
którzy idą do piekła,
pow­tarzających imię Mat­ki Boskiej,
która daw­no się ich wyrzekła.

Spos­trze­gam twarze ludzi
w grzechu zastygnięte,
za­kocha­ne w swo­jej brzydocie,
niena­widzące te­go co piękne.

Dos­trze­gam twarze ludzi,
którzy za lep­szych się mają,
pot­ra­fiących tyl­ko odbierać
a sa­mi nig­dy nic nie dają.

Dos­trze­gam twarze ludzi
smut­ne, zagubione
i choć sta­ram się być twarda
to sa­ma często we łzach tonę.

Dos­trze­gam twarze dzieci
nieświado­me i niewinne.
Pa­miętam kiedy byłam dzieckiem...
wszys­tko wokół zda­wało się inne.

Spos­trze­gam ob­ce oczy,
iry­tujące spojrzenia.
Ich wzrok ra­zi zepsuciem
i w mor­der­czy­nię mnie zmienia.

Dos­trze­gam słod­kie pieski,
przeurocze zwierzątka
i cieszę się, że sa­ma posiadam
kocha­nego pies­ka i śliczne­go kotka.

Od­kryłam tajemnicę
jak po­kochać samą siebie...
zaczęłam żyć dla ko­goś, kto mnie pokochał
i myśląc o niej czuję się jak w niebie.

* 4 Ver­cetti * 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 czerwca 2015, 10:12
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]