...słon­ce, księżyc a może [...] – Thé vert

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Thé vert — zgromadziliśmy 7 opinii.

* * *

...słon­ce, księżyc a może Diabeł
wyszar­pu­je ot­wierając uśpienie
zde­cy­do­wa­nie ten trze­ci po­daje de­likatną apaszkę
ciężko ja­koś przyo­dziać fran­cus­ki szyk

- nie po­myślałeś, że może chciałabym - pa­miętać

tuż obok po dru­giej stro­nie
wsta­je - za­myka się przedziw­ny świat
zbliżam us­ta - ob­li­zuję dżem z twoich ust
ba­wię się słowem is­tne ma­giczne wa­riac­two

zni­kam jak mgła
- du­si się tu wszys­tkiego zbyt wiele
wstań wcześniej - wyłącz mo­je myśli, zgaś światło
odłóż słuchawkę na­dal syg­nał zajęty

próbuję się wpa­so­wać mie­dzy czwartą cyfrę
- wszys­tko mil­czy

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 kwietnia 2019, 01:22

;)) miło - dziękuje 

świet­ny :)

Poz­dra­wiam :) 

wy­mow­ne milczenie
poz­dra­wiam Mag­do :) 

Ładne.
Miłego dnia. :)) 

od­dech słońcem chwi­li
- roz­budzo­na
za­marzam od trzy­mania os­trza gwiazd

Dzięku­je Micha­le ;))
pozdrawiam 

*drga­niami ;) 

krótki od­dech chwili
między drgniami czwar­tej cyfry
pul­sują - cicho - os­trza gwiazd - czas i przes­trzeń ...

wier­sz moim zda­niem bar­dzo osobisty,
jak mag­nez przy­ciąga swoją enigmatycznością.
poz­dra­wiam ser­decznie, Mag­do. ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 19:05CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]