Skąd się biorą? Jak [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 0 opinii.

ŻADEN Z WAS!

Skąd się biorą? Jak tak można,
żeby z dziec­kiem chcieć to robić?
Ja­ka ka­ra będzie dobra
by ją dać pedofilowi?

W końcu pro­pozyc­ja słuszna ...
lat trzydzieści ? ... dożywo­cie? ...
spra­wied­li­wość jest to dłużna
wszys­tkim tym zniszczo­nym dzieciom!

A co z resztą podłych przestępstw ...
po­niżaniem czy znęca­niem? ...
Bo nie tyl­ko zbo­ki wstrętne
być po­win­ny tak karane!

Każdy duży, który bije,
który za nic ma małego
tu, w tym kra­ju, nie powinien
mieć w wol­ności miej­sca swego!

Mi nie chodzi tu­taj tylko
o nad dziećmi się znęcanie,
ale o to moc­ne wszystko
wo­bec słab­szych sto­sowa­ne ...

Człowiek co człowieka niszczy
bra­ku człowie­czeństwa wi­nien ...
ta­cy wy, w wol­ności wszys­cy ...
ŻADEN Z WAS BYĆ NIE PO­WINIEN!

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2019, 17:50
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Moon G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]