Są na tym świecie [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Nieznajomy Aniołek

Są na tym świecie stworze­nia tak urocze,
że od sa­mego spoj­rze­nia im w oczy
można poczuć się jak w niebie.

Wczo­raj, gdy ją ujrzałam,
z wrażenia znieruchomiałam.
Prze­de mną nieziem­sko śliczna
ma­giczna dziew­czyn­ka stała.

Gdy wyszła ze skle­pu ja potem
nie mogłam się sku­pić na pracy.

Już marzę, że znów się pokaże
i znów mnie swą ma­gią uraczy...

Dla niez­na­jome­go Aniołka.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 listopada 2014, 06:09
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność