Rozpływam się w mroku, czy [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Spontan po Przebudzeniu

Rozpływam się w mroku,
czy nie ma stąd powrotu?
Sen za­biera mnie w to­talną ciemność
i nic mi się nie śni znów tyl­ko czerń,
która prze­siąka mą zbłąkaną duszę.

Muszę pocze­kać na ko­lejną podróż, muszę
w sen­ne zaświaty odpłynąć
łodzią moją mistyczną
i twarz moją bladą śliczną
zos­ta­wić na podziw dla te­go jed­ne­go jedynego,
który za rękę mnie pro­wadzi zagubioną,
moją dla mnie niewidzialną ścieżką.

Spójrz w lewo...
To czer­wień w czerń zapadająca
za ciemną ziele­nią ukryta
co z roz­szar­paną pad­liną w ciem­nym lesie
mi się ko­jarzy i zno­wu mi się marzy
a jest prze­cież w za­sięgu ręki.

Cier­pię piekiel­ne męki.

Niewidzial­ny ogień pa­li mnie,
łapię więc za szyjkę zielo­nej butelki
i gaszę go bru­nat­nym wi­nem
aż nic nie zos­ta­je na dnie...

Oh, co za ul­ga... tak błogo czuję się.

Jest trze­cia nad ranem,
ale na­razie nie mar­twie się...

Mam jeszcze dwie...

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 grudnia 2014, 04:12
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 12:30Neyk do­dał no­wy tek­st Narzekanie to znak, że [...]

dzisiaj, 12:21rudolf88 do­dał no­wy tek­st Niepokój mnie dzi­siaj przy­garnął Do [...]

dzisiaj, 12:19Strange one sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 12:17Strange one sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 12:09marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > jeżeli na początku [...]

dzisiaj, 11:38AMA do­dał no­wy tek­st wyrżnąwszy łbem o bruk, [...]

dzisiaj, 11:27marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 11:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 10:02marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st 6 lip­ca 2004 ro­ku, [...]