Rozmazuje się obraz On,mnie [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 0 opinii.

Dla mnie

Roz­ma­zuje się ob­raz
On,mnie pie­cze
Zli­zuję ten słony tru­nek
Dławię się.

Do­tykam tej twarzy,
opuszczam dłonie
za­cis­kam je w pięśći
Bezpieczniej.

Ot­wieram oczy,one mają żal
duży i pełny
pat­rzą na mnie z niena­wiścią

Przep­raszam.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 sierpnia 2014, 17:23
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte