Rozdarta jestem wenętrznie, zbłąkana samotnie [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Przepaść

Roz­darta jes­tem wenętrznie,
zbłąka­na sa­mot­nie w ciem­nym lesie.
Stoję lecz spa­dam do nikąd
w prze­paść ciemną bez dna.

Uciec już nie mam dokąd,
zos­tać - też ja­koś nie mogę.
Znów wpa­dam w bez­denną butelkę,
znów pełzam po podłodze.

Już nie wiem co zro­bić zupełnie.
Kto w lus­trze jest, czy to nie ja?
Nie możesz za­kochać się we mnie,
już ruszam w mroczną drogę.

Za­sypiam i w ni­cość odpływam
i zni­kam lecz budzę się znowu.
Ten bój jest zbyt duży i podły
by łzy nie le­ciały z oczu.

Dlacze­go mu­siałaś zniknąć?
To ty mi dałaś nadzieję.
Me se­ce tak nag­le pękło.
Krew z niego do wewnątz się le­je.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 grudnia 2014, 01:40
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]