Raz do rzeźni, rzeczki [...] – CoReK

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CoReK — zgromadziliśmy 3 opinie.

Dziewczęcie

Raz do rzeźni, rzeczki brzegiem
sześć pro­siątek szło szeregiem.
Z dru­giej stro­ny szło dziewczęcie
i o dzi­wo też na rżnięcie.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 lutego 2012, 15:48

Uwiel­biam kry­tykę jeśli jest sen­sownie uar­gu­men­to­wana .... a pa­ni mo­tylek jest zbyt stan­dardo­wa w swej wier­szo­wej pro­fes­ji by zro­zumieć że piękno, fi­nez­je i po­lot można czer­pać również z te­go co jest dla niektórych zbyt ciężkie do ogar­nięcia .....

sztuką jest po­kazać coś cieka­wego w każdym ga­tun­ku a nie kle­pać non stop to sa­mo sza­now­na pa­ni :)

poz­dra­wiam Jacek 

Poz­dra­wiam Fal­ko i auto­ra też:) 

niena­widzę w us­tach męskich słowa rżniecie, qrcze co to ma być? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

motylek96

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]