Przyjdę nocą, kiedy uśniesz. Ostrze [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Ciosy Łaski +

Przyjdę nocą, kiedy uśniesz.
Os­trze me twe gardło muśnie
i roz­budzą gwiaz­dy śmier­ci się na niebie.

Dam Ci to, cze­go tak pragniesz...
Krwią za­lany całkiem zbladniesz,
kiedy zadźgam z całych sił mych wtem ja Ciebie.

Tam na łodzi swej popłyniesz
po ni­cości twej krainie
i zos­ta­niesz w jej słod­kości już na wieki.

Miej­sca tu nie mogłeś znaleźć,
więc zos­ta­niesz tam na stałe.
Nie ot­worzą się już nig­dy twe po­wieki.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 lutego 2016, 13:31
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera